PCS Türkiye | PCS Türkiye Hizmeti

Verisk’in Property Claim Services® (PCS®) şirketi, afetlerdeki sigortalanmış mal kayıpları konusunda uluslararası olarak tanınan yetkili bir kuruluştur.

PCS Türkiye Hizmeti, rapor edilen tehlikeleri araştırır ve hasarın büyüklüğünü ve türünü, oluştuğu tarihleri ve durumdan etkilenen coğrafi bölgeleri belirler. PCS Türkiye Hizmeti, her afetin kayıplarını ayrı ayrı takip edebilmeniz için bunlara seri numaraları atar. Hizmet, ayrıca, aşağıdaki konularda yardımcı olan hasar tahminleri üretir:

  • kayıp yedekleri belirleme
  • saha eksperlerini konuşlandırma
  • şirket içi tahminlerinizi tetkik etme

PCS Türkiye Hizmeti tahminleri, ayrıca, sigortacıları, bunların müşterilerini, yasal denetçileri ve ilgili diğer tarafları afetlerin gerçek maliyetleri hakkında bilgilendirir. Sigorta şirketleri, bir afeti izleyen ekonomik düzelmeye önemli katkılarda bulunurlar. PCS Türkiye Hizmeti, bu katkının değerini ve sigortacılar üzerindeki etkisini düzenli olarak bildirir.

Hizmet, ayrıca, pek çok ülkedeki sektör temsilcileriyle sürekli temastadır. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları izleyin:

Property Claim Services daha fazla bilgi için

Temsilcilerimiz ile Pazartesi'den Cuma'ya, Doğu Kıyısı saatiyle 8 ile 9 arasında görüşülebilir.